Search: 
中文CAS
ABOUT RESEARCH EDUCATION PARTNERSHIPS PEOPLE RESOURCES
Location: Home > News and Events > Upcoming Events
   
News and Events
Upcoming Events
ZHANG Lingqiang, China PLA Center for Disease Control and Prevention, Academy of Military Medical Sciences (May 22 2015)
Close
Print

Title: Ubiquitin ligases and deubiquitinases: function, regulation and human diseases

Speaker: ZHANG Lingqiang. Ph.D. (Principle Investigator, China PLA Center for Disease Control and Prevention, Academy of Military Medical Sciences)

Time: May 22 2015, Friday, 10am

Venue: KIZ main building, conference room 237

Representative publications:

1. Shan Wang, Siying Wang, Lihua Yang, Hua Guo, Xue Kong, Lin Yuan, Guichun Xing, Fuchu He, Lingqiang Zhang. ARF-mediated SUMOylation of Apak antagonizes ubiquitylation and promotes its nucleolar accumulation to inhibit 47S pre-rRNA synthesis. Journal of Molecular Cell Biology, 2015, 7(2): 154-167. (IF-8.432) 

 2. Chao Liang, Baosheng Guo, Heng Wu, Ningsheng Shao, Defang Li, Jin Liu, Lei Dang, Cheng Wang, Hui Li, Shaohua Li, Wing Ki Lau, Zhijun Yang, Cheng Lu, Xiaojuan He, D. W. T. Au, Xiaohua Pan, Baoting Zhang, Changwei Lu, Hongqi Zhang, Kinman Yue, Airong Qian, Peng Shang, Jiake Xu, Lianbo Xiao, Zhaoxiang Bian, Weihong Tan, Zicai Liang, Fuchu He, Lingqiang Zhang*, Aiping Lu*, Ge Zhang*. Aptamer-functionalized lipid nanoparticles targeting osteoblasts as a novel RNA interference-based bone anabolic strategy. Nature Medicine, 2015, 21(3): 288-294. (IF-28.054)

 3. Dahu Li, Heng Zhu, Chao Liang, Wenbo Li, Guichun Xing, Lanzhi Ma, Lujing Ding, Yi Zhang, Fuchu He, Lingqiang Zhang. CKIP-1 suppresses the adipogenesis of mesenchymal stem cells by enhancing HDAC1-associated repression of C/EBPα. Journal of Molecular Cell Biology, 2014, 6(5): 368-379 (cover story) (IF-8.432)

 4. Ping Xie, Minghua Zhang, Shan He, Kefeng Lu, Yuhan Chen, Guichun Xing, Yiming Lu, Ping Liu, Yang Li, Shaoxia Wang, Nan Chai, Jiawei Wu, Haiteng Deng, Hong-Rui Wang, Yu Cao, Fei Zhao, Yu Cui, Jian Wang, Fuchu He, Lingqiang Zhang. Covalent modifier Nedd8 is critical for the activation of Smurf1 ubiquitin ligase in tumorigenesis. Nature Communications, 2014, 5: 3733. (IF-10.742)

 5. Luo Zhang, Yiwu Wang, Fengjun Xiao, Shaoxia Wang, Guichun Xing, Yang Li, Xiushan Yin, Kefeng Lu, Rongfei Wei, Jiao Fan, Yuhan Chen, Tao Li, Ping Xie, Lin Yuan, Lei Song, Lanzhi Ma, Lujing Ding, Fuchu He, Lingqiang Zhang. CKIP-1 regulates macrophage proliferation by inhibiting TRAF6-mediated Akt activation. Cell Research, 2014, 24: 742-761. (IF-11.981)

 6. Benoit Miotto, Moredreck Chibi, Ping Xie, Stéphane Koundrioukoff, Hanlie Moolman-Smook, David Pugh, Michelle Debatisse, Fuchu He, Lingqiang Zhang*, Pierre-Antoine Defossez*. A new pathway regulating DNA replication and common fragile site stability: the RBBP6/ZBTB38/MCM10 axis. Cell Reports, 2014, 7(2): 575-587. (IF-7.207)

 7. Jing Nie, Lin Liu, Guichun Xing, Minghua Zhang, Rongfei Wei, Mingzhou Guo, Xiang Li, Ping Xie, Li Li, Fuchu He, Weidong Han, Lingqiang Zhang. CKIP-1 acts as a colonic tumor suppressor by repressing oncogenic Smurf1 synthesis and promoting Smurf1 autodegradation. Oncogene, 2014, 33: 3677-3687. (IF-8.559)

 8. Jing Nie, Lin Liu, Fuchu He, Xiaobing Fu, Weidong Han, Lingqiang Zhang. CKIP-1: A scaffold protein and potential therapeutic target integrating multiple signaling pathways and physiological functions. Ageing Research Reviews, 2013, 12(1): 276-281. (IF-7.628)  9. Shukuan Ling, Qiao Sun, Yuheng Li, Luo Zhang, Pengfei Zhang, Xiaogang Wang, Chunyan Tian, Qi Li, Jinping Song, Hongju Liu, Guanghan Kan, Hongqing Cao, Zengming Huang, Jielin Nie, Yanqiang Bai, Shanguang Chen, Yinghui Li, Fuchu He, Lingqiang Zhang*, Yingxian Li*. CKIP-1 inhibits cardiac hypertrophy by regulating class II histone deacetylase phosphorylation through recruiting PP2A. Circulation, 2012, 126(25): 3028-3040 (IF-15.202)

 10. Yifang Wang, Jing Nie, Yiwu Wang, Luo Zhang, Kefeng Lu, Guichun Xing, Ping Xie, Fuchu He, Lingqiang Zhang. CKIP-1 couples Smurf1 ubiquitin ligase with Rpt6 subunit of 26S proteasome to promote substrate degradation. EMBO Reports, 2012, 13(11): 1004-1011. (IF-7.189)  11. Lin Yuan, Chunyan Tian, Hongye Wang, Shanshan Song, Deyang Li, Guichun Xing, YuxinYin, Fuchu He, Lingqiang Zhang. Apak competes with p53 for direct binding to intron 1 of p53AIP1 to regulate apoptosis. EMBO Reports, 2012, 13(4): 363-370. (IF-7.189)

 12. Shanshan Song, Guichun Xing, Lin Yuan, Jian Wang, Shan Wang, YuxinYin, Chunyan Tian, Fuchu He, Lingqiang Zhang. N-Methylpurine DNA glycosylase (MPG) inhibits p53-mediated cell cycle arrest and coordinates with p53 to determine sensitivity to alkylating agents. Cell Research, 2012, 22(8): 1285-1303. (IF-10.526)  13. Ge Zhang*, Baosheng Guo, Heng Wu, Tao Tang, Baoting Zhang, Lizhen Zheng, Yixin He, Xiaohua Pan, Zhijun Yang, Heelum Chow, Kinwah To, Yaping Li, Dahu Li, Xinluan Wang, Yixiang Wang, Kwongman Lee, Zhibo Hou, Nan Dong, Gang Li, Kwoksui Leung, Leungkim Hung, Fuchu He, Lingqiang Zhang*, Ling Qin*. A delivery system targeting bone formation surfaces to facilitate RNAi-based anabolic therapy. Nature Medicine, 2012, 18(2): 307-314. (IF-22.864)

 14. Yu Cui, Shan He, Cencan Xing, Kefeng Lu, Jian Wang, Guichun Xing, Anming Meng, Shunji Jia, Fuchu He, Lingqiang Zhang. SCFFBXL15 regulates BMP signaling by directing the degradation of HECT-type ubiquitin ligase Smurf1. EMBO Journal, 2011, 30(13): 2675-2689. (IF-9.205)

 15. Chunyan Tian, Guichun Xing, Ping Xie, Kefeng Lu, Jing Nie, Jian Wang, Li Li, Mei Gao, Lingqiang Zhang*, Fuchu He*. KRAB-type zinc-finger protein Apak specifically regulates p53-dependent apoptosis. Nature Cell Biology, 2009, 11(5): 580-591. (IF-19.527) (Highlight by Nature China)

 16. Kefeng Lu, Xiushan Yin, Tujun Weng, Shenli Xi, Li Li, Guichun Xing, Xuan Cheng, Xiao Yang, Lingqiang Zhang*, Fuchu He*. Targeting WW domains linker of HECT-type ubiquitin ligase Smurf1 for activation by CKIP-1. Nature Cell Biology, 2008, 10(8): 994-1002. (IF-17.774)  17. Li Li, Binwei Deng, Guichun Xing, Yan Teng, Chunyan Tian, Xuan Cheng, Xiushan Yin, JuntaoYang, Xue Gao, Yunping Zhu, Lingqiang Zhang*, Xiao Yang*, Fuchu He*. PACT is a negative regulator of p53 and essential for cell growth and embryonic development. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A, 2007, 104(19): 7951-7956. (IF-9.643)

 18. Lingqiang Zhang, Guichun Xing, Yi Tie, Ying Tang, Chunyan Tian, Li Li, Libo Sun, Handong Wei, Yunping Zhu, Fuchu He. Role for the pleckstrin homology domain-containing protein CKIP-1 in AP-1 regulation and apoptosis. EMBO Journal, 2005, 24(4): 766-778. (IF-10.492)

CAS EMAIL PUBLICATIONS PHOTO & VIDEO       CONTACT

(C) 2014, Kunming Institute of Zoology
32 Jiaochang Donglu Kunming, Yunnan 650223
Tel: +86 871 65130513 Fax: +86 871 65191823
Email: info@mail.kiz.ac.cn